el-GRen-US
X

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SINTIROON είναι ένα ειδικό βερνίκι που συνδυάζει τις ιδιότητες ενός κλασσικού συντηρητικού ξύλου με ένα υψηλής ποιότητας διακοσμητικό προστατευτικό βερνίκι.

  • Εισχωρεί βαθιά στους πόρους του ξύλου και το προστατεύει από κάθε είδους έντομα (σαράκι), ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αδιάβροχη ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής σε αντίξοες εξωτερικές συνθήκες, προστατεύοντας την επιφάνεια από βροχή, υγρασία και UV ηλιακή ακτινοβολία.
  • Προστατεύει από μύκητες.
  • Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους εξωτερικές και εσωτερικές κατασκευές από σκληρό ή μαλακό ξύλο όπως κουφώματα, κάγκελα, πέργολες, ξύλινες οροφές, πατώματα κουπαστές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος:
Άχρωμο βερνίκι βάσης συνδυασμού συνθετικών ρητινών και ξηραινόμενων ελαίων.
Εφαρμογή:
Ρολό, πιστόλι, πινέλο.
Αραίωση:
Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα:
Στην αφή 2-3 ώρες ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου και τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
Επαναβαφή:
8 ώρες για κανονικές συνθήκες.

 

Καλυπτική ικανότητα
Σκληρά ξύλα:
10-12 μ2/lt
Μαλακά ξύλα:
7-11 μ2/lt
Ειδικό βάρος:
0,85 ± 0,03 gr/cm3.
Aποθήκευση:
Το δοχείο πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους.
Αν ανοιχθεί πρέπει να κλεισθεί ερμητικά έως ότου χρησιμοποιηθεί ξανά.
Ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης 10-30º C και η υγρασία να μην υπερβαίνει το 60%

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίζουμε επιμελώς την επιφάνεια από σκόνες, λάδια και άλλα ξένα υλικά με διαλυτικό.

Αν υπάρχουν παλαιά βερνίκια ή βερνικοχρώματα τρίβουμε με γυαλόχαρτο Νο 400 και αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε κατάλληλο χημικό για την απομάκρυνσή τους . Στην στεγνή και καθαρή επιφάνεια εφαρμόζουμε μια επίστρωση ¨SINTIROON¨ χωρίς αραίωση . Για μεγαλύτερη εξωτερική προστασία και αύξηση γυαλάδας μπορούμε να εφαρμόσουμε μια δεύτερη επίστρωση μετά από 8 ώρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίζουμε τα εργαλεία βαφής με διαλυτικό DIALYSIS της "STAR" ή W.SPIRIT

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία στ/δ « συντηρητικά εμποτισμού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης» με όριο ΠΟΕ (2010) 700gr/lt έτοιμο προς χρήση. Μέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος 610 gr/lt.


 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εύφλεκτο παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο ·μακριά από παιδιά μην εισπνέετε τους ατμούς και εκνεφώματα αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι, μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα · χρήση σε καλά αεριζόμενους χώρους. Mην αδειάζετε το υπόλειμμα του δοχείου στην αποχεύτεση η διάθεση του απορριπτόμενου υλικού να γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση

Μην εκθέτετε το υλικό στην παγωνιά

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10º C και υγρασία άνω των 60%

Τα ανωτέρω βασίζονται στην πολυετή γνώση και εμπειρία μας . Παρ´ όλα αυτά ο τελικός χρήστης οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες εφαρμογής και να χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο για τις προτεινόμενες εφαρμογές.